โปรแกรมที่ยอดเยี่ยมในการสร้างสรรค์งานศิลป์บนโลกออนไลน์ เป็น Digital Platform ที่มี Function มากมายเพื่อให้เราได้ฝึกฝนเรียนรู้และนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างไม่รู้จบ นอกเหนือจากการใช้เครื่องมือในโปรแกรมอย่างชำนาญแล้ว อีกหนึ่งหัวใจหลักของการใช้โปรแกรมนี้ก็คือ " ความคิดสร้างสรรค์ " ที่เราต้องมีมุมมอง มีไอเดีย พร้อมการเป็นนักค้นคว้าข้อมูล เพื่อนำมาผสมผสานให้เป็นผลงานการออกแบบ ที่สวยงาม ตรงเป้าหมาย เข้าถึงองค์ความคิดที่เราต้องการจะสื่อออกไปได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ RUKARTSTUDIO ได้ออกแบบ Online Wortkshop สุดพิเศษสำหรับการพัฒนาฝีมือทาง Photoshop ในเชิงสร้างสรรค์ ที่จะนำทุกๆท่านให้ค้นหาแนวคิดแห่งการสร้างสรรค์ไอเดียดีๆให้กับการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Photoshop ในเชิงสร้างสรรค์


-ใช้โปรแกรมเป็นเพียงอย่างเดียวไม่พอ เพราะการไปต่อ คือจะสร้างสรรค์อย่างไร ?
-เครื่องมือฟังก์ชั่นมากมาย แท้จริงแล้วมีอะไรที่นำมาประยุกต์ใช้ได้อีก ?
-ในสิ่งที่คิดว่า " ยาก " อาจเป็นเพียงเส้นผมบังภูเขาหรือไม่ ?

ทุกคำตอบ ทุกความพยายาม เราได้รวบรวม ไว้ให้สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างง่ายๆ ผ่านการเรียนรู้ด้วยระบบออนไลน์ Line Video Call ครั้งละ 1.30 ชั่วโมง ต่อ Rank พัฒนา Rank up ของคุณ เพื่อให้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญได้เป็นอย่างดี
พร้อมด้วยระบบ Community Forum สำหรับรวบรวมข้อมูล และการสอบถาม หลังจากที่ได้จบ Courses ไปแล้ว ยังสามารถทบทวนได้ตลอดเวลา

ที่สำคัญ เป็นการ Workshop ในรูปแบบ Exclusive Rank Up เพื่อความเป็นส่วนตัว ในการพัฒนาศักยภาพในตัวคุณให้มีฝีมือทาง Photoshop Skills มากขึ้นไปเรื่อยๆ